Turnspit, britisk hund som, fra middelalderen frem til 1700-tallet, gikk på et paternosterverk som drev et stekespidd. Antok etter hvert et noenlunde ensartet, dachshundpreget utseende, men ble ikke gjort til rase i moderne forstand.