Turiststasjon, opprinnelig betegnelse på fjellstue, herberge eller skysskifte kombinert med annen næring som gårdsbruk eller vertshus. Turiststasjon brukes ennå på enkelte steder som fremdeles drives i forbindelse med gårdsbruk. Ellers er nå vanlig betegnelse turisthytte, men også fjellstove.