Trebiller, fellesnavn på biller hvor larvene borer i tre, særlig familiene Bostrychidae, som vesentlig er tropisk, og splintvedbillene, Lyctidae. Splintvedbillene angriper løvtrær, f.eks. eik her i landet, og bambus. Trebiller opptrer ofte i tregjenstander som er importert fra tropiske land. Også borebiller kalles trebiller.