Linjal, (til linje), redskap av tre, metall, plast el.l. til å trekke opp rette linjer med.