Transitorisk post, regnskapsmessig begrep for post som fra en utgifts- eller inntektskonto overføres til neste regnskapsperiode via konto for balanse. Brukes også om bokført post som angår neste periode, i motsetning til antesipativ post.