Transaminering, biokjemisk prosess som består i at aminogrupper overføres fra aminosyrer til ketosyrer, slik at ketosyrene overføres til nye aminosyrer og aminosyrene omdannes til ketosyrer. Transaminering katalyseres av spesielle enzymer som kalles aminotransferaser. Transaminering er et viktig trinn i biosyntesen og nedbrytningen av aminosyrer.