Transaldolase, enzym i den metabolske reaksjonsveien som omdanner pentoser til heksoser (pentosefosfatsyklus). Enzymet katalyserer overføringen av dihydroksyaceton-delen av visse ketoser til visse aldoser.