Trakélunger, åndedrettsorgan hos edderkopper, i form av ett eller to par tynnhudede innbuktninger fra overflaten med ganske trange åpninger. Selve hulen er utstyrt med et stort antall tynne lameller, som bladene i en bok. I hvert blad er et tett nettverk av fint grenete blodkar, hvor det sirkulerende blodet opptar oksygen direkte fra luften.