Trafficking, betegnelse på salg og formidling av illegale varer som alkohol, skytevåpen og narkotika, men også menneskehandel til ulike formål, først og fremst salg av kvinner og barn til seksuell utnyttelse over landegrensene. Se menneskehandel.