Tinglag, gammel betegnelse for de rettskretser som et domssogn for herreds- og byrettene var inndelt i.