Tiaminase, (av tiamin og -ase), enzym som katalyserer spaltningen av tiamin (vitamin B1) i to nye forbindelser, den ene et pyrimidinderivat og den andre et tiazolderivat. Derved inaktiveres vitaminet. Tiaminase forekommer eksempelvis i en del fisk, og fôring av sølvrev med rå fisk har av og til vært årsak til sykdommer hos reven på grunn av tiaminmangel.