Terpenoider, (av terpen og -oid), betegnelse i organisk kjemi på terpener, diterpener o.l. og deres derivater. Brukes også om slike forbindelser hvor man kan finne igjen et terpenlignende (isoprenoid) oppbygningsprinsipp (se isoprenregelen).