Tartarpiplerke, stor piplerke, Anthus richardi, fugleart i erlefamilien. Den ligner andre piplerkearter, men er 2–5 cm lengre enn våre hekkende piplerker. Hører hjemme i Asia og blir regelmessig sett i Norge, oftest under høsttrekket.