Bånd av plast, papir o.l. som er belagt med lim. Se limbånd.