Talgtre, tre i vortemelkfamilien, hører hjemme i Kina og Japan. Frøene ligger innleiret i et fettlag, såkalt kinesisk talg, som i Kina anvendes til fremstilling av lys og såpe.