Shan, en gruppe kulturelt og språklig beslektede folk hovedsakelig bosatt i det nordøstlige Myanmar, hvor de teller noe over 4 mill (2006). Dessuten finnes det mindre grupper i Assam (India), Thailand, Laos, Vietnam, Kambodsja og det sørvestlige Kina. Navnet shan, som trolig har gitt opphav til navnene Siam og Assam, er egentlig den burmanske betegnelsen på folk som taler thai-språk utenom Thailand. Shan er risdyrkere. Deres religion er buddhisme, og tradisjonelt er de organisert i små, føydale fyrste- eller høvdingdømmer.