Tablå er et malerisk fremstilt opptrinn, en virkningsfullt oppstilt gruppe av skuespillere på scenen, særlig mot slutten av et skuespill eller en revy.