Beidellitt, (av Beidell, USA), et leirmineral, en aluminiumrik montmorillonitt. I Norge funnet i området Lyngdal–Lista og på Karmøy.