Smektitt, fellesbetegnelse for en gruppe leirmineraler som sveller i kontakt med vann. De er sjiktsilikater med utbyttbare kationer og varierende vanninnhold mellom sjiktene. De viktigste mineralene i denne gruppen er montmorillonitt, beidellitt, hectoritt, nontronitt, saponitt og volkonskoitt. Se også leirmineraler.