Det at en lov, traktat o.l. midlertidig settes ut av kraft.