Suspensjon er det at en lov, traktat og lignende midlertidig settes ut av kraft.