Superabsorberende fibrer, fibrer som er basert på cellulosefibrer, men som absorberer vesentlig større mengder væske. Kom på markedet i 1970-årene. I 1980-årene kom superabsorberende syntetiske fibrer, basert på akrylforbindelser. Absorpsjonsevnen henger nøye sammen med fiberens svelling. Brukes i sanitær-/hygienesektoren, f.eks. bleier o.l., i næringsmiddelindustrien til beskyttelse mot uønsket fuktighet, i teknisk sammenheng som filter eller fuktighetssperre, i jord- og skogbruk for å bevare eller kontrollere planters fuktighet.