Storurmaker, faglært yrkesutøver som i dag hovedsakelig arbeider med restaurering av store tårn- og fasadeur. Storurmakeren skal også bidra til vedlikehold og restaurering av gulvur og stueur og medvirke til produksjon av deler til urkasser og urverk. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i design og håndverk og et videregående trinn 2-kurs for ur- og instrumentmakere. Læretiden avsluttes med en svenneprøve. Med fem års allsidig praksis og en teoriprøve er det mulig å gå opp til svenneprøve som praksiskandidat. I perioden 1. oktober 2015 til utgangen av september 2016 var det ingen som besto prøven i storurmakerfaget, men i 2014 var det registrert en bestått prøve.