Den største eller laveste høyde et himmellegeme har i løpet av døgnet. Øvre kulminasjon inntreffer på nordlige halvkule når himmellegemet står i meridianen mot sør, nedre kulminasjon mot nord. Stjernene får sin kulminasjon i meridianen; bevegelige himmellegemer (planeter, Sol, Måne) meget nær meridianen.