Soldøgn, tiden mellom to på hverandre følgende nedre kulminasjoner av Solen. Se døgn.