Månedøgn, tiden mellom to på hverandre følgende øvre kulminasjoner av Månen. Pga. Månens ujevne bevegelse kan det variere mellom 24 timer 39 minutter og 25 timer 8 minutter, men er i middel 24 timer 50 minutter 28 sekunder.