Stivkrampe, tetanus, forekommer også hos husdyr. Resistensen mot sykdommen varierer meget sterkt med dyrearten. Fugl angripes så å si ikke, katten er meget motstandsdyktig, mens hesten er særlig følsom for toksinet. Spesielt verdifulle dyr bør derfor immuniseres. Behandling er bare aktuell dersom den kan settes inn på meget tidlig stadium, og omfatter foruten opprenskning av eventuelle sår, intens pleie, tilførsel av tetanus antitoksin og massive doser antibiotika.