Starte fra scratch, starte med blanke ark, begynne fra bunnen av.