Stadskonduktør, tidligere betegnelse for kommunal tjenestemann med et arbeidsområde omtrent som nåværende bygningssjef, byplansjef og oppmålingssjef.