Springvaktel, fugleart i springvaktelfamilien. En liten fugl, lengde 15 cm, som minner om vaktel, men er mindre. Lever i tørre gress- og buskområder. Den er vidt utbredt i Afrika og Asia, men forekommer i Europa bare på Pyreneerhalvøya.