Sperreild, intens, vedholdende ild med artilleri, bombekastere, automatvåpen m.m. mot et avgrenset område for å hindre fiendens fremrykning over det.