Spanskgrønt er en kjemisk forbindelse med kraftig grønnfarge som tenderer mot blått. Kjemisk sett er det et basisk kobberacetat.