Sosialhøyskole, statlig høyskole som utdannet sosionomer, ble ved en omorganisering av høyskolesystemet i 1994 innlemmet i de statlige høyskolene (se høyskole).