Snyltemaller, benfiskfamilie i ordenen maller. Omfatter 155 arter utbredt i Sør-Amerika. Noen arter er frittlevende rovfisker, men mange snylter på andre fisker. De angriper gjellehulene, biter sår og lever av blodet. Noen små snyltemaller (Vandellia sp.) er fryktet av badende mennesker. De kan trenge inn i kjønnsåpningene og urinveiene, og ettersom piggene på gjellelokkene fungerer som mothaker, er det nesten umulig å få dem ut igjen uten et kirurgisk inngrep.