Snøskjermer, skigardlignende skjermer, oftest av tre, satt opp for å fange snødriften og hindre at det legger seg skavler over vei eller jernbane. Snøskjermer bryter vinddriften og skaper levirvler slik at snøen vesentlig pakker seg sammen på lesiden av skjermene. Det gjelder å finne en slik plassering i terrenget at snøskavlene går utenom vei eller jernbane. Enkelte steder er snødriften og snømengden så stor at man må gå til hel overbygning.