Skogrørkvein, flerårig art i gressfamilien. 80–180 cm høy, med mørkt gråfiolett, slapp topp. Som regel ikke grenet. I fuktig skog og kratt over hele landet.