Skjelettkonstruksjon, byggemetode hvor alle bærende deler danner et skjelett og hvor utfyllingen av de mellomliggende partier bare har beskyttende hensikt. Metoden fremtrer tydelig i gamle bindingsverkshus. Som motsetning kan nevnes bygninger med vegger av hel mur eller laftet tømmer.