Skjærstokk, løs tverrbjelke i lukeåpninger på skip, dannet underlag for trelemmer på eldre typer luke.