Sensor med detektorceller som registrerer energien av elektromagnetisk stråling innenfor ett eller flere spektralbånd når instrumentet sveiper over overflater (terreng, bilder, kart, osv.) som reflekterer eller selv sender ut elektromagnetisk stråling. Instrumentet er billeddannende, idet registreringene av elektromagnetisk energi for små områder tilsvarerende strålingen som registreres innenfor et såkalt samplingsintervall for hver av detektorcellene, genererer en gråtoneverdi for det aktuelle billedelementet, pikselen, i vedkommende spektralbånd. Gråtoneverdiene blir lagret på et valgt grafisk dataformat (TIFF, JPEG osv.), og kan for eksempel presenteres som et fargekodet bilde ved hjelp av et digitalt billedbehandlingsprogram.