Innen billedkunst og ornamentikk er singerie motiv med aper som hovedemne, ofte humoristisk Apene opptrer gjerne i menneskelig forkledning og i kinesisk sceneri. Singeriet har sin opprinnelse i renessansegrotesken og blomstret under rokokkoen. Den mest kjente representant var Chr. Huët.