Sindingbåt, en type spissgattede seilbåter konstruert i begynnelsen av 1880-årene av G. A. Sinding. Båten var kravellbygd og hadde all ballast samlet i en kjøl; den var lang og smal, hadde et dypt V-formet midtspant og stort seilareal. Sindingbåten var hurtig på regattabanen, men som sjøbåt var den mindre god.