Sfingosin er en aminoalkohol som dannes i organismen ved kondensasjon mellom palmitylaldehyd og aminosyren serin. Derved oppstår først dihydro-sfingosin, som så ved reduksjon katalysert av et flavinenzym gir sfingosin. Sfingosin er en komponent i sfingolipider.