Sete, markert strandlinjehakk i en fjellskråning. Mest kjent fra Østerdalen og tilgrensende dalfører, hvor de er dannet langs store, bredemte sjøer i forbindelse med nedsmeltingen av innlandsisen etter siste istid.