Seriemorder, person som begår flere mord etter hverandre, med relativt lang tid mellom; betegnelsen brukes særlig der det er snakk om ukjente ofre og der motivasjonen er psykologisk og ikke f.eks. økonomisk eller politisk. Et berømt, historisk eksempel på en seriemorder er Jack the Ripper.