Senter, (idrett), midtpunktet på f.eks. en fotballbane, det sted hvor ballen settes i bevegelse ved begynnelsen av hver omgang og etter et mål.