Senecioforgiftning, forgiftning som forårsakes av at dyr på beite har spist planter fra slekten svineblom, i Norge spesielt arten landøyde. Artene inneholder stoffer som angriper leveren. Hest, storfe og svin er spesielt følsomme for giftstoffene. Senecioforgiftning arter seg gjerne ved appetittløshet, sløvhet, forstoppelse eller diaré, utmattelse, men noen dyr reagerer med voldsomme nervøse symptomer, blir aggressive og farlige for omgivelsene. Behandling er lite aktuelt. Viktig er å skifte beite og utrydde plantene.