Saussurittgabbro er en bergart hvor feltspaten har vært utsatt for en slik omvandlingsprosess (saussurittisering).