Samojeder, folk i Nord-Russland og det nordvestlige Sibir, språklig beslektet med de finsk-ugriske folk; omfatter nenets, enets, nganasan (Asias nordligste folk) og selkup. Samojedene lever vesentlig av reindrift, jakt og fiske, og en del driver også med pelsdyroppdrett. Deres tradisjonelle religion er sjamanisme. I gammel tid fantes flere betydelige stammer av samojeder også i Sajantrakten i Sør-Sibir.