Sammensatt statsråd, fellesmøte av svenske og norske statsråder i unionstiden 1814–1905. Slikt fellesmøte ble holdt når saker som angikk begge land kom opp. Bestemmelsene om sammensatt statsråd fantes i Riksakten, men var lite klare og førte derfor ofte til uenighet mellom norske og svenske representanter. Sammensetningen av statsrådet varierte, bl.a. avhengig av hvor sterkt sakene angikk hvert av landene.