Rugl, fellesnavn for en gruppe forkalkede rødalger, særlig de knudrete og forgrenede typene, som kan skape ugreie i fiskenøter og annen redskap. Forekommer langs hele kysten ned til ca. 40 m dyp.