Roggi, rogge-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: grop, elvefar, elvedal.